Skip to main content

Er du klar for å adoptere et dyr?

Før man går til anskaffelse av et dyr, er det viktig å tenke seg nøye om. Uansett art, følger det store forpliktelser!

Er du klar for å adoptere et dyr?

Før man går til anskaffelse av et dyr, er det viktig å tenke seg nøye om. Uansett art, følger det store forpliktelser!

Viktige ting å tenke på

Før man går til anskaffelse av et dyr, er det viktig å tenke seg nøye om.

Tid

Har du tid til å gi dyret nok oppmerksomhet og aktivisering? Har du reflektert over gjennomsnittlig levealder for dyret du vurderer å skaffe deg? Du skal ikke bare ha tid nå, men i flere tiår framover.

Økonomi

Har du satt deg inn i hva det koster å ha dyr? Det er mye mer enn bare mat som skal til. Man har behov for utstyr og det er viktig å ha kjennskap til utgifter knyttet til både veterinærbehandling og forsikring.

Ferie, reiser og uforutsette hendelser

Reiser du ofte på ferie? Reiser du mye i jobben? Kan du ha med deg dyret ditt på disse reisene? Hva vil skje med dyret, hvis noe skjer med deg? Har du venner eller familie som kan hjelpe deg med pass eller er du avhengig av en kennel? I så fall er det en kostnad, som må tas med i beregningen.

Takk for at du vurderer å hjelpe et av våre dyr

Mange av dyrene vi tar hånd har hatt en annerledes start på livet og noen har opplevd vonde ting. Felles for de alle, er at de ønsker seg et nytt og kjærlig hjem. Kanskje er det akkurat hos deg? Ved å adoptere et dyr fra oss, gjør du det mulig for oss å kunne hjelpe enda flere dyr.

Alle våre dyr har fått helsesjekk hos veterinær og er ID-merket med en mikrochip. De har også fått alle nødvendige vaksiner. I tillegg er alle katter og kaniner kastrerte.

Alle dyr kommer med en adopsjonsavgift. Denne er med på å dekke noen av de kostnadene vi har hatt med dyret, som for eksempel veterinærutgifter og medisiner.

Adopter et dyr

Omplassering av dyr i privat eie

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland er en ideell organisasjon som hjelper dyr i nød. Arbeidet finansieres av gaver og donasjoner og organisasjonen får ikke statlig støtte for hjelpearbeidet sitt. I tillegg utføres arbeidet i all hovedsak av frivillige. Som følge av begrensede ressurser, må vi derfor prioritere de dyrene som har størst behov for hjelp. De hjemløse dyrene vil alltid bli prioritert i forbindelse med oppstalling.

Hvis du har et dyr som du må omplassere, er det ditt ansvar å finne et nytt hjem til det dyret. Du må gjerne ta kontakt med oss hvis du trenger råd rundt dette.

Lokalavdelinger