Skip to main content

Du har funnet et familiedyr

Har du funnet et familiedyr, må du først undersøke om dyret er ID-merket. For å gjøre det trenger du en skanner og de finnes blant annet hos veterinærer, politiet og hos oss i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland.

ID-merke

DyreID

Er dyret merket er det en enkel sak å søke opp eier i DyreID sin database.

Dyrebar

Hvis dyret ikke er merket, bør du annonsere at du har funnet et dyr. Det finnes nasjonale nettsider for dette, som for eksempel www.dyrebar.no

På denne siden vil du også finne en oversikt over dyr som er meldt savnet.

Her finner du en liste over dyr som er savnet i Bergen og Hordaland.

Facebook

Det er mange grupper på Facebook som annonserer familiedyr som er mistet eller funnet. Disse har ofte lokal forankring, så du bør sjekke hva som finnes i ditt nærmiljø.

Om ingen eier melder seg

Om ingen eier melder seg, kan du ta kontakt med oss i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland. Vi bistår etter beste evne, men husk at avdelingen drives på frivillig basis og at arbeidsbelastningen er stor. Vi svarer på henvendelser fortløpende og etter evne.

Hva gjør du når du finner en tilsynelatende hjemløs katt?

Du har mistet et familiedyr

Har du mistet et dyr må du først lete i nærmiljøet ditt. Ta en runde rundt i nabolaget og spør naboene dine om de kan sjekke garasjer og boder. Det hender av og til at dyr, spesielt katter, klarer å bli låst inne.

Nærmiljøet

Veterinær

Kontakt nærmeste veterinær for å høre om de har fått inn noen skadde eller tilsynelatende hjemløse dyr.

Dyrebar og DyreID

Legg ut annonser på hjemmesider der man kan registrerer savnede dyr, som www.dyrebar.no og www.dyreid.no (hvis ID-merket).

Facebook

I tillegg finnes det en rekke sider på Facebook der man kan registrere savnede dyr.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland for å høre om vi kan ha fått inn dyret ditt.