Skip to main content

Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål. Finner du fortsatt ikke svar på det du leter etter kan du kontakte oss her.

Jeg har funnet en fugleunge

Mange fugleunger forlater reiret før de kan fly. Disse ungene har fjørdrakt og tilbringer opp til flere uker på bakken, før de lærer seg å fly. Foreldrene passer på dem og mater dem regelmessig.

Hold hunder og katter unna ungene og la de være i fred.

Fugleunger uten fjærdrakt som befinner seg på bakken, vil ikke overleve lenge. Det beste for disse ungene er å bli satt tilbake i reiret. Hvis du ikke finner et reir i nærheten eller reiret har falt ned, kan du forsøke å lage en erstatning. Du kan bruke en liten kurv eller potte, som du dekker med mykt materiale, som for eksempel ull. Fest det nye reiret ditt til treet og vent og se om foreldrene finner ungen sin. Det er viktig å passe på at reiret ikke plasseres i direkte sollys.

Syke eller skadde fugleunger, med eller uten fjærdrakt, bør tas med til veterinær. Veterinærkostnader til nødhjelp dekkes av staten.

Jeg har funnet et skadet dyr

Er det storvilt? Kontakt politiet på 02800, så vil de varsle kommunens viltforvaltning.

Småvilt kan du ta med deg til nærmeste veterinær. Kostnader til nødhjelp dekkes av staten. Hvis det ikke går, må du kontakte politiet på 02800.

Er det fugl? Kontakt Birdlife Norge 90 12 29 01 for hjelp. Er fuglen svært hardt skadd, må du ta den med til nærmeste veterinær. Kostnader til nødhjelp dekkes av staten.

Er det hest eller dyr i landbruket? Forsøk å finne eier, hvis hen er i nærheten. Får du ikke tak i eier, må du kontakte politiet på 02800.

Er det et familiedyr? Ta dyret med til nærmeste veterinær. Hvis det ikke går, må du kontakte politiet på 02800.

Jeg har mistanke om at et dyr blir mishandlet

Dersom du mistenker dyremishandling eller kjenner til alvorlig mangler ved et dyrehold, har du plikt til å melde ifra om dette.

Er det akutt tar du kontakt med politiet på 02800.

Er det ikke akutt, varsler du Mattilsynet på 22 40 00 00.

Du kan også sende Mattilsynet en bekymringsmelding via hjemmesiden deres: www.mattilsynet.no/varsle

Jeg har funnet et hjemløst dyr

Er dyret ID-merket? Skannere er tilgjengelige hos blant annet veterinær, politiet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Hvis dyret er ID-merket, kan du søke opp eier i DyreID (lenke) sin database.

Er dyret ikke merket, må du lete etter eier på egen hånd. Hvis det ikke melder seg noen eier, kan du ta kontakt med Dyrebeskyttelsen Norge.

Jeg har mistet et dyr

Let i nærmiljøet og ta kontakt med naboer for å høre om de har sett dyret ditt. Bruk lokale grupper på Facebook og den nasjonale siden til www.dyrebar.no, til å melde dyret savnet.

Ta også kontakt med lokale veterinærer og Dyrebeskyttelsen Norge for å høre om de kan ha fått inn dyret ditt.

Jeg har funnet en hund som løper løs

Prøv å få tak i hunden. Uansett om du klarer det eller ikke, er det fint å ta kontakt med politiet for å melde at det er en løs hund i området. Klarer du å fange hunden, kan den overleveres til politiet.

Jeg ønsker å omplassere et dyr

Dyrebeskyttelsen Norge er en ideell organisasjon som driftes av frivillige og finaniseres av gaver og donasjoner. Som følge av begrensede ressurser, har vi gjerne ikke anledning til å bistå eiere med omplassering. Vi må prioritere de dyrene som har størst behov for hjelp og da kommer de hjemløse dyrene først.

Forsøk å omplassere dyret ditt gjennom venner, kjente og ved å bruke nettet.