Skip to main content

Ønsker du å

gi en gave?

Det koster å drive et hjelpesenter. I tillegg til åpenbare utgifter knyttet til drift, har vi store veterinærkostnader. Mange av de hjemløse dyrene som vi tar hånd om, har helseplager som krever behandling. En gave til dette arbeidet, tas imot med stor takk.

Vipps en gave til vippsnummer 15324 eller bruk kontonummer
3624 67 97670.

Her ser du eksempler på hva gaven din kan gjøre

50

Kan dekke mat til et hjemløst dyr i en uke

250

Kan dekke oppstalling på et hjelpesenter i en måned

500

Kan dekke ID-merking av et hjemløst dyr

1000

Kan dekke kastrering av et en hannkatt

Andre måter å støtte oss på

Din støtte gir håp til dyr som lever under vanskelige forhold.

Bli medlem

Bli fast giver

Gi en gave

Grasrotandel

Testamentarisk gave

Skattefradrag

Andre måter å støtte oss på

Din støtte gir håp til dyr som lever under vanskelige forhold.

Bli medlem

Bli fast giver

Gi en gave

Grasrotandel

Testamentarisk gave

Skattefradrag