Skip to main content

Har du lyst til å

starte egen innsamling?

Mange engasjerer seg for dyra og ønsker å samle inn penger til støtte for Dyrebeskyttelsen Norge. Vi er glade for det og setter stor pris på at dyrevenner vil bruke familie og nettverk til å samle inn gaver.

Innsamlingsaksjonene kan være fysiske aksjoner eller finne sted på nett. Når det kommer til fysiske innsamlingsaksjoner, så er det vanligst å arrangere en eller annen form for loppemarked eller basar.

Gi en gave

Nettbaserte innsamlingsaksjoner

For nettbaserte innsamlingsaksjoner er det vanligst å bruke Facebook eller Spleis. Dette er etablerte og trygge plattformer der det kommer tydelig fram hvem pengene skal overføres til.

Begrenset med informasjon

Vi setter stor pris på alle innsamlingsaksjoner, men vil informere om at vi har begrenset informasjon om de ulike innsamlingene. Det er derfor ikke så lett å takke for alle gavene. Vi har naturligvis heller ikke muligheten til å bistå ved eventuelle problemer.

Husk å merke gaven

Vi oppfordrer alle som overfører gaver via nettbank [KONTONR] og Vipps [VIPPSNR], til å merke disse med informasjon om innsamlingen og kontaktopplysninger til giveren. På denne måten vil det bli lettere for oss å takke for gaven. Er det flere innbetalinger, er det viktig å merke alle på samme måte, slik at vi kan se det samlede resultatet.

Lurer dere på noe?

Har dere konkrete spørsmål om innsamlingsaksjoner, så ta kontakt med oss på telefon 23 13 92 50 eller send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no